News und Veranstaltungen
Forschungsschwerpunkt Gesundheit und Bevölkerung

Forschungsschwerpunkt Gesundheit und Bevölkerung

Kolloquium Gesundheit und Bevölkerung

Sommersemester 2023

20 Apr
20. Apr. 2023 | 14:30 - 15:30
Associate Professor Libertad González, PhD, Universitat Pompeu Fabra und Barcelona School of Economics
TBA
04 Mai
04. Mai. 2023 | 14:30 - 15:30
Prof. Dr. Sebastian Vollmer, Georg-August Universität Göttingen
TBA
11 Mai
11. Mai. 2023 | 14:30 - 15:30
Assistant Professor Sarah Eichmeyer, PhD, Bocconi University
TBA
15 Jun
15. Jun. 2023 | 14:30 - 15:30
Assistant Professor Roel van Veldhuizen, PhD, Lund University
TBA
06 Jul
06. Jul. 2023 | 14:30 - 15:30
Assistant Professor Katharina Brütt, PhD , Vrije Universiteit Amsterdam
TBA
20 Jul
20. Jul. 2023 | 14:30 - 15:30
Dr. Cara Ebert, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V.
TBA

Vergangene Semester


Brown Bag Seminar

Sommersemester 2023

13 Apr
08 Jun
08. Jun. 2023 | 14:30 - 15:15
Nathalie Römer
tba
13 Jul
13. Jul. 2023 | 14:30 - 15:15
Silvia Fernandez
tba

Vergangene Semester